Allmänna villkor, integritet & cookiepolicy

Allmänna villkor webbplats

Inledning
Välkommen till vår webbplats. Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Information som tillhandahålls av oss på denna webbplats får endast användas för informationssyfte och för beställning av våra produkter eller tjänster. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning av produkter eller tjänster från denna webbplats accepterar du de villkor som anges nedan.

Vi kan ändra villkoren för webbplatsen och du uppmanas därför att löpande informera dig om från tid till annan gällande villkor för webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte nyttja webbplatsen.

Äganderätt till information och material
Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats vår egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa Allmänna villkor är förbehållna oss.

Varumärken
Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor får varumärken på webbplatsen endast användas efter skriftligt godkännande från oss.

Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa Allmänna villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom denna webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör oss eller annan.

Länkar till andra webbplatser
För att göra denna webbplats så serviceinriktad som möjligt har vi inkluderat länkar till andra webbplatser på Internet. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och vi lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet i sådana webbplatser. En länk från vår webbplats är inte någon indikation på att vi står bakom sådan tredje part eller dess webbplats.

Information som lämnas till oss
Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till oss genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara konfidentiell och vår egendom. Genom att skicka sådan information till oss överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som vi önskar även i kommersiellt syfte.

Särskilda villkor gällande våra produkter och tjänster
För våra produkter och tjänster gäller förutom dessa Allmänna villkor, för sådana produkter och tjänster särskilda villkor. Du uppmanas att noggrant läsa dessa särskilda villkor innan du beställer produkter eller tjänster från oss.

Friskrivning
Varken vi eller våra anställda, agenter, distributörer, samarbetspartners och liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna webbplats. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot oss för innehållet på denna webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Allmänna villkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du använder webbplatsen.

Restriktioner
Du får ladda ner information från vår webbplats för ditt eget personliga bruk men inte använda det i något kommersiellt syfte, som t.ex. vidareförsäljning eller inom kommersiell verksamhet.

Upphörande av access/avtal
Vi äger efter eget gottfinnande säga upp eller stänga av din tillgång till hela eller delar av denna webbplats oavsett anledning.
Om avtal med dig sägs upp eller annars upphör att gälla så skall restriktionerna gällande användandet av denna webbplats och ovannämnda friskrivning samt regler om lagval och tvistlösning enligt nedan fortsätta att gälla trots att övriga delar av avtalet upphör att gälla.

Lagval och tvistlösning
Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt.

Personuppgifter/Cookies
Vi tillhandahåller särskild information om hur personuppgifter och cookies hanteras och du uppmanas att läsa denna information.

Fullständig reglering
Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller annars inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla på oförändrade villkor. Om något annat inte har avtalats skriftligen med er, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och oss.

Personuppgifter webbplats

På vår webbplats kommer du att behöva uppge dina personuppgifter om du vill köpa någon av våra produkter eller tjänster. Vi behöver behandla personuppgifter om namn, adress, samt e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga för att du ska kunna genomföra ett köp hos oss. Om du inte vill lämna dessa uppgifter till oss kommer du inte att kunna köpa våra produkter/tjänster på webbplatsen utan mejla då till oss på admin@qeromedicine.com

Dina uppgifter används bara för att vi ska kunna genomföra den transaktion du önskar göra. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter för

• att kontrollera att du är den du utger dig för att vara
• att genomföra faktureringen av produkten
• att skicka den beställda varan till dig
• att tillhandahålla den beställda tjänsten till dig
• att hjälpa dig med efterköpservice
• att erbjuda dig nya tjänster och produkter (när du har givit oss ditt uttryckliga samtycke);

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Vi raderar dina personuppgifter som vi har fått genom ditt köp på webbplatsen efter 1 år.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster över Internet behöver vi dela dina personuppgifter med nedan nämnda samarbetspartners.

Faktura kommer att skickas ut till dig kort efter anmälan och mejlas till den mejladress ut angett.

Vi har en utförlig personuppgiftspolicy på vår webbplats. Den beskriver bland annat vilka rättigheter du har och hur vi behandlar personuppgifter inom verksamheten i stort. Detta dokument beskriver endast hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar på vår webbplats.

Cookiepolicy

1. Om cookies
Cookies (”kakor”) utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder kakor bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av kakor är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

2. Q’ero Medicine AB användning av kakor
Q’ero Medicine använder kakor för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär.

Q’ero Medicine använder tre typer av kakor. Den ena typen är en varaktig kaka som sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används bl.a. för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionscookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om du är inloggad eller vad du har skrivit i ett onlineformulär.

Q’ero Medicine använder sig av tredjepartskakor för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa bättre kampanjer.

Complianz

Funktionell

Användning

Vi använder Complianz för hantering av samtycke för cookies. Läs mer

Delar data

Dessa uppgifter delas inte med tredje part. För mer information, läs Complianz integritetsmeddelande.

Funktionell

Namn
Löper ut
365 dagar
Funktion
Lagra om cookie-bannern har avvisats
Namn
Löper ut
365 dagar
Funktion
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Namn
Löper ut
365 dagar
Funktion
Lagra accepterad cookiepolicy ID
Namn
Löper ut
365 dagar
Funktion
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Namn
Löper ut
365 dagar
Funktion
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Namn
Löper ut
365 dagar
Funktion
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Namn
Löper ut
365 dagar
Funktion
Lagra samtyckespreferenser för cookies

WPML

Funktionell

Användning

Vi använder WPML för platshantering. Läs mer

Delar data

Dessa uppgifter delas inte med tredje part.

Funktionell

Namn
Löper ut
1 dag
Funktion
Lagra språkinställningar

Google Analytics

Statistik

Användning

Vi använder Google Analytics för webbplatsstatistik. Läs mer

Delar data

För mer information, läs Google Analytics integritetsmeddelande.

Statistik

Namn
Löper ut
2 år
Funktion
Lagra och räkna sidvisningar
Namn
Löper ut
1 år
Funktion
Lagra och räkna sidvisningar

Google reCAPTCHA

Funktionell

Användning

Vi använder Google reCAPTCHA för skräppostförebyggande. Läs mer

Delar data

För mer information, läs Google reCAPTCHA integritetsmeddelande.

Funktionell

Namn
Löper ut
6 månader
Funktion
Tillhandahålla skräppost skydd

Syfte under utredning

Namn
rc::c
Löper ut
Funktion
Namn
rc::b
Löper ut
Funktion
Namn
rc::a
Löper ut
Funktion

Wordfence

Funktionell

Användning

Vi använder Wordfence för säkerhet och bedrägeriförebyggande. Läs mer

Delar data

För mer information, läs Wordfence integritetsmeddelande.

Funktionell

Namn
Löper ut
session
Funktion
Tillhandahålla identifiering av betrodd webbtrafik

WordPress

Funktionell

Användning

Vi använder WordPress för webbplatsutveckling. Läs mer

Delar data

Dessa uppgifter delas inte med tredje part.

Funktionell

Namn
Löper ut
session
Funktion
Lagra webbläsarinformation

Matomo

Statistik (anonym)

Användning

Delar data

Dessa uppgifter delas inte med tredje part.

Statistik (anonym)

Namn
Löper ut
13 månader
Funktion
Lagra ett unikt användar-ID
Namn
Löper ut
session
Funktion
Lagra ett unikt sessions-ID

YouTube

Syfte under utredning

Användning

Vi använder YouTube för videovisning. Läs mer

Delar data

För mer information, läs YouTube integritetsmeddelande.

Syfte under utredning

Namn
GPS
Löper ut
Funktion
Namn
VISITOR_INFO1_LIVE
Löper ut
Funktion
Namn
YSC
Löper ut
Funktion
Namn
PREF
Löper ut
Funktion

Övrigt

Syfte under utredning

Användning

Delar data

Delning av data väntar på utredning

Syfte under utredning

Namn
continueReview
Löper ut
Funktion
Namn
ate_widget_url
Löper ut
Funktion
Namn
1be9e2ea-febf-4835-b290-5bd097dc2e02
Löper ut
Funktion
Namn
ate_widget_fetch_time
Löper ut
Funktion
Namn
mec_cart
Löper ut
Funktion
Namn
aiDataOptions
Löper ut
Funktion
Namn
Löper ut
Funktion

 

3. Besökarnas samtycke
Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar kakor. Detta gäller vid alla former av kakor. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när kakor endast används för att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär eller när vi med egna verktyg mäter webbtrafiken på vår webbplats.

Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några kakor.

Vi samlar inte in personuppgifter genom de kakor vi använder. I de fall Q’ero Medicine börjar använda andra former av kakor som samlar in personuppgifter om dig kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till annan part. Du kommer också att informeras om användning av nya kakor och ges möjligheten att samtycka till lagring av kakorna i fråga innan de lagras hos dig.

Om du väljer att inte acceptera kakor kommer du tyvärr inte att kunna använda vitala funktioner på Q’ero Medicine webbplats, som exempelvis inloggning och köp av produkter.