Initieringar

Den inka shamanska traditionen och shamanerna från Q´eros är erkända som mästare av den levande energin. Initieringar är ett djupt commitment till dig själv, ditt inre hem och hur du lever och vandrar inom och i kontakt med kosmos där energin går djupt och arbetar inom dig och transformerar ditt liv i över sex månader.

Det är en stor skillnad på riter och initieringar. Riter är länkade till speciella platser och energier. Initieringar är ett djupt commitment till dig själv, ditt inre hem och hur du upplever kosmos. Initieringar är ett heligt commitment där energin går djupt och arbetar inom dig och transformerar ditt liv i över sex månader.

Initieringarna handlar om att återföra kontakten med själen och källan till vårt liv. Att komma hem och finna sitt hem inom och utanför oss i relation till kosmos. Initieringarna öppnar våra tre stora kraftcenter och lyfter vår själ för att finna de gåvor vi bär inom oss i medvetenhet. Detta öppnar en ny väg av att älska från en djupare plats, att se med klar vision och drömma din dröm för att sedan kunna manifestera dessa aspekter genom heligt agerande.

hatun karpay: den stora initieringen

Hatun: Stor
Karpay: Initiering, överföring av energi från paqo/shaman till elev

Hatun Karpay och de tre stora initieringarna är basen av traditionen för att bli hel, att vandra vägen och att öppna förmågan att hela andra från en hel plats.

När man väcker dessa tre stora kraftcenter för det oss i djupare kontakt med att lära oss känna oss själva och våra känslor.

Hatun Karpay sägs vara det största commitment vi har till oss själva, universum och till traditionen. Att motta dessa traditionella riter av våra mentorer som en initiering av att vandra som förvaltare av allt liv på jorden. Som shaman lär vi oss också att ge och överföra energin vidare så som den givits i arv på samma sätt genom en obruten släktlinje av medicinmän och kvinnor i tusentals år.
Som i alla healingar och när vi träder in i ceremoni arbetar vi i heligt space. Innan vi startar ber vi alltid om tillåtelse från din själ för att du ska kunna motta denna initiering och med universums tillåtelse börjar vi sedan initieringen.

Munay karpay

Munay: Kärlek i relation med de djupaste vibrationerna av våra hjärtan.
Karpay: Initiering, överföring av energi från paqo/shaman till elev

Munay Karpay är den första av de tre stora initieringarna där vi använder medicinstenar från mesan (ett portabelt altare) för att överföra energin av universum till dig.

Denna initiering är i kontakt med energin av solen, bergen, moder jord, kärlek och djupa vibrationer av våra hjärtan. En plats av helig kraft, inre styrka och i kontakt med vårt inre tempel av känslor. Här fokuserar vi på att öppna hjärtats nio tempel som vi bär med oss. Enligt den q’ero shamanska traditionen bär varje människa på frön i sina hjärtan. Frön som är i kontakt med våra inre gåvor av kraft, kärlek och visdom. Här för vi tillbaka de essentiella bitar du har förlorat av dig själv i stunder av trauma och integrerar dessa med själen.

Vi är alla födda med ett frö av kärlek inom oss och när kraften av munay kommer till dig återuppväcks detta frö av kärlek. Genom denna initiering belyser vi alla frön så att de kan börja växa och blomma.
Du mottar helig kraft och värme genom kraften från Anderna och vi använder oss av livskraften i andningen för att föra in helig vind som aktiverar och överföra de kraftfulla energierna. Initieringen återför kontakten med förfäderna och hjälper dig också att komma i kontakt med tidigare liv.

Victor vandrar och är initierad genom den inka shamanska traditionen och vandrar sidan med sida med de medicinkvinnor och män som vandrat vägen innan. Ett släktled av shamaner som klivit utanför tiden och som nu även du får en djup relation till genom initieringen.

Yachay Karpay

Yachay: Att se med klarhet och vara i kontakt med dina drömmar.
Karpay: Initiering, överföring av energi från paqo/shaman till elev

Yachay Karpay är den andra av de tre stora initieringarna där vi åter använder medicinstenar från för att överföra energin av universum till dig.
Under denna initiering arbetar vi med fyra nya krafter och inte längre med t.ex. bergen eller moder jord. Vi arbetar med fyra stora andar från fyra fåglar som är viktiga kraftdjur inom traditionen. Dessa andar är guider och lärare inom oss men också utanför oss.
Initieringen är relaterad till visdom och öppnar/aktiverar kraften av klientens tredje öga. Här skapas en djup kontakt med vision och klarhet genom att överföra energin av kosmos genom tredje ögat. Detta lyfter bort dimman som döljer din inre sanning och klarhet om vägen som du vandrar genom livet.

Vi använder fyra stenar länkade till de fyra stora kraftdjuren av vision:

Kondoren

Är en neutral och universal fågel av vision i kontakt med ljuset av universum och den övre världen. Under initieringen förs kondorens heliga vision och jordande energier in. Kondoren flyger högt men alltid stabilt och den lär oss att se genom oklanderlighet.

Örnen

Håller en skarpare vision än kondoren men flyger inte lika högt. Här förs helig sol in i ditt tredje öga för att aktivera och stärka din seende förmåga. Att bli en duktig siare genom att med ljuset av den heliga solen aktivera två körtlar i din hjärna. Att föra in skarpare vision också i kontakt med den väg du vandrar på jorden, din egen väg.

Ugglan

Arbetar under natten och ger dig support i mörker och i ditt arbete med att hela och se dina skuggdelar inom din kropp. Skuggdelar är de delar du inte sett inom dig själv, helat eller bearbetat än. Den hjälper oss att se våra rädslor och vad som händer bortom mörkret. Den ger också mer stabilitet och tar oss på en djup resa. Ugglan flyger under nattens timmar och är nattens visionär.

Falken

Flyger genom dagens ljus och representerar stabilitet och energin av att jorda sig. Den här energin hjälper dig att vandra på moder jord med skönhet och genom stabilitet. Shamaner strävar alltid efter att vandra stadigt på jorden, med tillit och stabilitet. Den Inka Shamanska energimedicinen är en väg av stor och djup tillit.

Llankay Karpay

Llankay: Vårt center och heligt agerande genom hur vi vandrar på jorden.
Karpay: Initiering, överföring av energi från paqo/shaman till elev

Llankay Karpay är den tredje av de tre stora initieringarna där medicinstenar åter används mina för att överföra energin av universum till dig.

Här arbetar vi med kraften av de fyra stora elementen: eld, vind, vatten och jord. Vi skapar rötter i kontakt med träden och naturens energi för att bilda en ny process av växande inom dig. Här stärker och återuppbygger vi de sju bubblor av regnbågsfärgat ljus som håller dig i ditt energifält. När denna mur av skydd stärks bidrar det till att du återigen kan börja tro på dig själv och ditt agerande.

Initieringen är i djup kontakt med heligt agerande och ditt andliga samt fysiska center. Den kommer att påverka din resa av hur du skapar, manifesterar och går vidare i livet. Om du är vilse kommer den här energin föra dig tillbaka till klarheten av den väg som är menad att vandra.

Här arbetar vi också med en viktig del av energifältets anatomi i navelområdet, nämligen gulddisken. Gulddisken är i direkt kontakt med din identifikation och minnen som påverkar varje cell i kroppen och din DNA-spiral. Här aktiveras den och skriver om information som påverkar hur du finner vägledning i livet. Vi återför kontakten mellan din själ och din inre identifikation, minnen innan du föddes, de minnen om varför du valde detta liv denna gång. Denna karpay är den sista initieringen i djup kontakt med att hjälpa själen att finna sin väg och att utrycka sin inre sanning.

Den hjälper dig att vandra vägen av våra förfäder utan blockeringar och att vandra vägen genom Q´ero traditionen.