Munay-Ki: Att ge från hjärtat

Nio initieringar/riter som i tusentals år gått i arv från mentor till lärling av indianerna i Peru finns nu tillgängliga för dig. Riter som helar såren från ditt förflutna, din barndom och genetiska arv. När vi mottar den nya energin tillåts våra kroppar och DNA förändras, vi utvecklar en ny kropp som påverkar hur vi helas, hur vi lever och hur vi kliver in i en ny evolution av högre medvetande.

Munay-ki är nio initieringar/riter med nio steg för att hela såren från vårt förflutna, vår barndom och de genetiska arv som vi föds med i detta liv.

Riterna har i traditioner av naturfolk i Peru givits i arv från mentor till lärling i tusentals år och vi har nu möjlighet att ta emot dessa uråldriga initieringar och överföra dem vidare.

När vi ”laddar ner” och mottar denna nya energi med ny information så tillåter detta vår kropp och vårt DNA att förändras. Detta utvecklar nya kroppar som påverkar hur vi helas, hur vi lever och hur vi kliver in i en ny evolution av högre medvetande.

Inkas medicinmän och kvinnor berättar i sina profetior om den omvälvande tid som vi idag lever i. En tid med stora förändringar på jorden, i universum och inom oss själva då vi nu kliver in i en ny frekvens och energi. I denna nya tid erbjuds vi nu otroliga möjligheter av andligt växande, rikhet och fred.

De talar om ett nytt steg i människans evolution, att en ny andlig människa växer fram inom var och en av oss. Hur vi nu lämnar Homo Sapiens Sapiens bakom oss för att i stället bli Homo Luminous; de upplysta.

Runt varje människa finns ett energifält som omger och informerar vår fysiska kropp och vårt DNA. Munay-ki och dess nio initieringar hjälper oss att öppna upp vår essens och tillåter oss att ladda ner en ny energi från vårt framtida jag som inte informeras av vårt förflutna, det som hände när vi var små eller innan vi föddes. Vi blir ett resultat av den vi vill vara och Munay-kin förändrar oss så vi nu medvetet kan ta över rodret och styra våra liv och vårt öde i en helt ny riktning.

I Anderna säger man att alla föds med en guld- och en silverbok.

Guldboken är redan skriven och håller informationen om din själs resa på jorden, vem du varit, den du är och vem du kommer att bli. Denna bok går inte ändra men du kan rena den. Du kan inte ändra det som hände när du var barn men du kan rena det så att händelsen inte påverkar ditt emotionella liv idag.

Silverboken har skrivits av dig själv sedan du låg i din mammas mage. Det som hänt henne under gravitidteten och sedan dig genom livet finns skrivet här. Denna bok kan du helt ändra, skriva om och tömma alla sidor och historier. Från denna plats kan du vandra och skapa det liv du vill leva medvetet, öppna en renad guldbok och följa vägen av dina drömmar och varför du kom till jorden denna gång.

Du kan vandra och har kraften att skriva det öde som du kommer att möta – Munay-kins riter hjälper dig med detta och öppnar en ny väg som formas av dina drömmar.

”Om ett ägg går sönder av en utomstående kraft, avslutas liv.
Om ett ägg går sönder av en inre kraft, skapas liv. Fantastiska saker händer inifrån!“

Munay-kins förändring inom oss:

Genom att säga ja till denna kurs kommer du säga ja till en fantastisk resa. En resa där du kommer se och uppfatta världen med nytt perspektiv för att kunna ta dig genom livet med en ny och djupare styrka.

Efter kursens tre dagar bär du informationen att vandra som en ny människa, om du så vill, att nu kunna vandra från en plats där du drömmer en ny dröm om ett liv av framgång både fysiskt och i din själ.

När vi bryter oss fri från begränsande tankar och mönster via ceremoni lämnas istället rum för att nytt liv skapas runt oss. Att nu bära med oss styrkan och möjligheten att styra ditt eget öde och vandra med glädje, vänskap och harmoni.

DEN FÖRSTA RITEN: HEALERS RITE

Väcker vår helande förmåga i våra händer och kastar oss in i vår personliga helande resa. Genom denna rit öppnas även en oerhörd andlig hjälp tillgänglig för oss. Ljusvarelser arbetar med och genom oss under meditation och när vi sover för att hela våra sår från det förflutna och de arv som vi ärvt av våra förfäder.

DEN ANDRA RITEN: BANDS OF POWER

Är det starkaste skydd vi kan ha mot tunga energier som riktas mot oss och som vi möter i vår vardag. Här väver vi in fem energiband som representerar jord, vatten, eld, vind och andens rena ljus. Efter att dessa band installerats i ditt energifält filtrerar de all tung energi som kommer i din väg till något av de fem elementen. Dessa i sin tur omvandlar de tunga energierna till näring som föder oss istället för att göra oss sjuka. De hjälper och håller dig så att du medvetet kan vandra orädd och med kraft genom livet.

DEN TREDJE RITEN: HARMONY RITES

Här installeras sju arketypiska energier i våra sju chakran. Dessa arketypiska energier överförs i form av energifrön och kommer sedan genom eget arbete med eld och ceremoni att växa sig till sin fulla potential av kraftfulla energier. Arketyperna börjar hela våra chakran från de tunga och giftiga energier som byggts upp i dem så att chakrarna börjar lysa av sitt ursprungliga ljus vilket i sin tur låter oss utveckla en regnbågskropp.

Första chakrat: Här tar man emot ormens energi som hjälper oss att ömsa vårt förflutna såsom ormen ömsar sitt skinn.

Andra chakrat: Jaguarens energi som ger oss kraft att gå bortom våra rädslor här i livet och finns för oss i form av skydd och guidning.

Tredje chakrat: Kolibrin som hjälper oss att ta resan ut i det okända, att säga ja till livet och att kunna dricka från livets nektar och välja att dra energi från de vackraste blommorna.

Fjärde chakrat: Här tar du emot örnens och kondorens energi som hjälper oss att drömma världen till att bli det paradis som det är, här kliver vi bortom problemen i världen och våra liv för att helas från ett högre perspektiv.

Femte chakrat: ”Huascar Inka” som är en kraftfull energi och väktare av den undre världen och det undermedvetna. Han/hon hjälper oss att hela och harmonisera våra skuggor som vi bär med oss energimässigt.

Sjätte chakrat: ”Atahualpa” som förvaltar mellanvärlden, vår fysiska och medvetna värld kommer med synkronisitet i livet. Denna energi harmoniserar och balanserar den värld vi lever i.

Sjunde chakrat: ”Pachaquti Inka” är väktaren av den övre världen, det övermedvetna, framtiden och gåvor. Denna energi och guide hjälper dig att se det som komma skall och ger förmågan att skifta det innan det skapas.

Den fjärde riten:
Seer’s rite

Här väver vi trådar av ljus som kopplar ihop vårt syncentrum på baksidan av huvudet med tredje ögat och med hjärtchakrat. Denna rit väcker vår förmåga att se och uppfatta den osynliga världen. Många elever upptäcker att de några månader efter att ha fått Seer’s Rites har förmågan att uppfatta energier.

Den femte riten:
Daykeeper Rites

Denna rit förbinder oss med de urgamla stenaltare som finns på heliga platser runt omkring i världen, från Stonehenge, Machu Picchu till Pyramiderna i Egypten. Daykeeper har förmågan att kalla på kraften hos dessa urgamla platser för att hela och bringa balans i världen.
Denna rit binder oss till en linje och arvet av medicinmän och kvinnor genom tiderna som assisterar oss genom livet. Daykeepers hjälper oss att hela det feminina inom oss och deras huvuduppgift är att hjälpa människorna att vara i harmoni och balans med naturen och Moder Jord. Denna initiering hjälper dig att gå bortom rädsla och att praktisera fred.

Den sjätte riten:
Wisdom keeper

Är medicinmän och medicinkvinnor från det förgångna som övervunnit döden och klivit ur tiden medvetet. Legenderna säger att den urgamla visdomen lever i de höga bergen. De snöbeklädda topparna var vördade som kraftplatser, precis som andra berg runt om i världen, från Mt. Sinai till Mt. Fuji till Mt. Olympus, har blivit ärade som platser där människan mött det Gudomliga. Denna rit hjälper dig att hela ditt inre maskulina, kliva bortom tiden och smaka på evigheten.

Den sjunde riten:
Earthkeeper

Är väktare och tjänare av allt levande. Denna rit binder oss till en linje av ljusvarelser och universala guider som håller energin av galaxer. Dessa krafter kallar och använder earthkeepers för att bringa helande och balans till alla situationer som vi möter i livet. Earthkeepers rite hjälper oss att vandra vägen som ”den som ser” och att drömma världen till manifestation.

Den åttende riten:
Starkeepers rite

Denna rit förankrar dig tryggt i en ny tid av högre medvetande. Profetiorna säger att din fysiska och energikropp kommer att börja utvecklas till Homo Luminous när du mottar denna rit. Åldrandet bromsas upp, ditt DNA förändras och du får större motståndskraft mot sjukdomar. När du tar emot denna rit förvaltar du också tiden som komma skall och alla framtida generationer.

Den nionde riten:
Creator rite

Väcker skapandets ljus och energi inom dig och du blir förvaltare av hela skapelsen, allt från det minsta sandkorn till största samlingen av galaxer i universum. Denna rit har aldrig tidigare varit tillgänglig på jorden. Även om det funnits individer som uppnått denna nivå och väckt upp sitt Kristusmedvetande eller Buddhamedvetande, har det aldrig varit möjligt att överföra detta från människa till människa förrän nu.

ATT TA MED:

◦ Bekväma kläder då mycket av kursen och arbete sker inomhus på  stolar eller på golvet. Varma sockor kan vara skönt då det kan vara kallt på golvet.

◦ Pläd eller yogamadrass att ligga på under vissa av riterna.

◦ Anteckningsblock och penna.

◦ Din mesa om du har en.

september 2024
Inget evenemang hittades!