Shamansk healing

Vi ser att den själsliga hälsan är det som kommer att ha den stora betydelsen för din fysiska hälsa då det du bär med dig energimässigt påverkar och manifesterar hur du lever, tänker och vandrar genom livet.

Inca Shamansk Energimedicin och Healing

Under Victors resa med Inkas Q’ero shamaner har de delat med sig av deras uråldriga visdom om vårt energifält och dess anatomi. Vi vet att kroppen har organ och är en komplex och fascinerande mekanism men när vi studerar energifältet ser vi hur denna anatomi är minst lika djup och komplex som den i vår fysiska kropp. Vi har en bred verktygslåda och använder oss av olika behandlingsformer för att hela våra klienter beroende på om problemet är psykiskt, fysiskt eller själsligt.

Vårt energifält håller betydelsen för vår hälsa

Runt vår fysiska kropp finns ett energifält som håller informationen om vårt fysiska, emotionella och andliga jag. Likt en dators program/mjukvara som styr hur datorn tänker och beter sig. 

I healing plockar vi bort de tunga energier som skapats genom känslomässiga, genetiska eller karmatiska upplevelser inom detta eller tidigare liv. Dessa upplevelser och tunga energier lämnar avtryck i vårt energifält och kan genom tidens gång störa det energiflöde som är menat att strömma fritt genom våra chakran och fysiska kropp.

När vi helar, helar vi i klientens celler där vi bär med oss dessa avtryck från minnen av det förflutna. Om avtryck aktiveras och öppnas genom livssituationer skapar det i hjärtats grundkänslor förvirring, smärta och obalans. Genom att då utrycka dessa tunga känslor börjar man att skapa och producera tung energi inom sig som påverkar våra organ. Självskapad tung energi manifesteras också genom hjärnans tankar beroende på från vilken plats inom dig du ser möjligheter eller begränsningar och hur du låter dessa påverka dina val och livssituationer. Genom år av träning med indianerna har jag lärt mig att läsa av kroppens energiflöde och vad som i grunden informerar det som skrivits i kroppens celler. I cellerna kan man finna både lätta och tunga minnen som fortfarande påverkar klienten och indirekt då även dennes familj.

Genom att hela de livssituationer från det förflutna som håller nyckeln till att styra dina emotioner, känslor och trossystem bryter du dig samtidigt fri från hur ditt förflutna influerar och genomsyrar din framtid och det du lärt dig är rimligt, troligt eller möjligt. Du förändrar då din relation till livet själv, bryter dig fri från olika begränsningar och underliggande övertygelse som styr dina val i livet. När hjärnan helas, kommer den att hålla kroppens celler från en ny plats och sända ut ny information som vid nästa celldelning då kan börja bygga en ny kropp. En ny kropp som inte längre styrs eller lever som ett resultat av ditt förflutna utan istället blir en ny kropp och resultatet av den du vill vara och kommer att bli i framtiden.

Genom att hela de livssituationer från det förflutna som håller nyckeln till att styra dina emotioner, känslor och trossystem bryter du dig samtidigt fri från hur ditt förflutna influerar och genomsyrar din framtid och om det du lärt dig är rimligt, troligt eller möjligt. Du förändrar då din relation till livet själv, bryter dig fri från olika begränsningar och underliggande övertygelse som styr dina val i livet. När hjärnan helas, kommer den att hålla kroppens celler från en ny plats och sända ut ny information som vid nästa celldelning då kan börja bygga en ny kropp. En ny kropp som inte längre styrs eller lever som ett resultat av ditt förflutna utan istället blir en ny kropp och resultatet av den du vill vara och kommer att bli i framtiden.

Då energier inte ofta uppfattas med våra fysiska ögon så kan vi heller inte veta att vi påverkas av dem. Det enda sättet för vårt energifält att göra oss medvetna om vad vi bär med oss energimässigt är att visa det genom känslomässiga och fysiska situationer eller motgångar i livet. Genom att rena och omvandla de energier  som skapar symptom som ohälsa, kan energifältet läkas. Immunförsvaret återuppbyggs från denna nya plats vilket gör att kroppen kan börja självläka. Efter tusentals healingsessioner med klienter har vi om och om igen sett hur det som inte ska kunna helas faktiskt gör det. Mönster som påverkat klienter och elever ett helt liv förändras på några sessioner. 

Detta uråldriga sätt att läka går djupt och kommer att påverka alla aspekter av hur du uppfattar dig själv, andra och livet självt. De skift du gör genom djup healing förändrar och styr om hur du lever, åldras och hur du en dag kommer att lämna livet.
Inka shamansk healing skriver om de inprogrammerade grundpelare som manifesterar din verklighet. När du skiftar dessa lever du inte längre som ett resultat av ditt förflutna, utan blir istället resultatet av den du vill vara och kommer att bli i framtiden.

Bakom varje problem finns en andling lösning

Ju fler sessioner man genomgår desto djupare healing kan man uppnå. Ju mer man renar energikroppen desto större blir förändringarna i livet. När du går djupare i healing expanderar och öppnar sig din själ vilket gör att du ser, blir medveten och manifesterar livet från en helt ny plats. Istället för att leva upp tunga minnen som manifesterar ett annat liv än vad du innerst inne kanske skulle vilja leva kan du nu finna en djupare trygghet, styrka och möta fantastiska gåvor hos dig själv som du aldrig tidigare kunnat se eller känna.

Tänk att få möjligheten till veta att du kan släppa det gamla och istället möta livet från en ny plats där du skapar varje dag genom glädje, säkerhet och balans.
Ju renare energifältet är desto större skift upplever man i livet.


Om du bokar en healingsession rekommenderas att du efter en integreringsperiod på ca en månad kommer två gånger till. Första gången renas ditt energifält och ”förbereder jorden”. Andra gången planterar vi ett nytt frö av nya möjligheter i ditt liv och sista gången får vi detta frö och möjligheterna att blomma i livet. Efter tre gånger kan du alltid fortsätta healingen när du känner att du behöver för att fortsätta komma i kontakt med djupare delar av dig själv.

Du behöver inte tro på healing för att det ska fungera då alla har ett energifält oavsett om vi vet om det eller inte. Det viktiga är att du som klient verkligen vill hela det som påverkar dig negativt . Genom din vilja att finna fysisk, psykisk eller själslig hälsa kommer du guidas genom en ny port i livet av möjligheter, sedan kommer du att med nya verktyg och viljan att vandra genom dörren till ett nytt liv.