Om Q’ero

Svara till din själs kall och bli hållen i en av de djupaste inre resor du tidigare mött. Möt kraftfull själslig och personlig utveckling, frigör dig från gamla historier, begränsande tankar och trossystem om dig själv och världen.

Vad är din längtan, din dröm?

Få verktygen till personlig utveckling. Att medvetet omvandla dina största sår till kraftkällor, gåvor och medkänsla medan du väcker en ny relation till livet själv.

Du behöver inte längre vara resultatet av ditt förflutna, du kan nu i stället bli resultatet av den du vill bli, och utvecklas till det liv som kallar dig in i framtiden. 

Shamanerna kallar den tid vi idag lever i för Taripaypacha; Tiden då vi möter oss själva igen.

Vi finns här för att hjälpa dig att möta livet från en ny plats med en jordad känsla djupt inom dig. Du kommer att se livet med helt nya ögon och genom ett högt perspektiv av medvetande, trygghet och kraft. Din resa på jorden förändras, inte för att du blir en helt ny människa utan för att du kommer att finna dig själv, dina inre värderingar med en djup balans. Möt personlig utveckling och djupa helandeprocesser, förståelsen av hur vår hjärna och känslor påverkar oss, samt hur du genom energi styr om och helar din kropps uppbyggnad. Lär dig att hela gamla fysiska samt själsliga sår samt emotionella och begränsande tankar. 

Du kan göra detta antingen för att investera i personlig utveckling och hela dig själv, eller för att lära dig att hela andra.

Du kan få kunskapen till att skapa ett eget företag med stor potential där du står för djup och avancerad erfarenhet från helande övningar samt stor kunskap om psykologi och den fysiska kroppen. Ett företag som med nya insikter kommer att kunna blomstra med din process av att vandra i skönhet. Att vara i service för alla vi möter och att skapa din dröm av överflöd och själslig hälsa.

Enligt q’ero folkets profetior är människan från väst jordens nästa väktare som kommer att hålla den medicin som vi nästan störtade för 500 år sedan när de spanska konqistadorerna fällde Inkariket. Med hjälp av universums support och kraften av en helande tradition av hjärta, lämnar de över sin kunskap till oss i väst. Detta så att vi kan bli väktare av liv och harmonisera människan med jorden, bergen och universum.

Vår vision är att träna just dessa paqos (shamaner) som blir nästa generations djupt avancerade och kraftfulla helare. De som vandrar med skönhet och genom balans styr om livet, skapelsen och människans öden.

Kurserna är som q’erofolket själva; lekfulla och skapade med glädje men likväl lika disciplinerade och seriösa
för att låta dig bli tränad till en mästare av att styra och söka genom den levande energin.

Våra kurser kräver ingen förkunskap om energi eller andlig vägledning, utan kommer att från grunden ge dig den inka shamanska traditionens karta av djup förståelse och växande. Om du redan har stor erfarenhet av energiarbete och healing kommer du nu i ödmjukhet att upptäcka ett helt nytt sätt att hela, hjälpa, dela och få en större verktygslåda. Vår utbildning kommer att lära dig känna och kommunicera med den levande energin i allt levande runt oss. Varje människa är unik och uppfattar energi på ett unikt sätt genom personliga filter. Du kommer att finna din personliga healingkraft och att genom energi och intuition söka och läsa av energi för att kunna ställa kraftfulla och precisa diagnoser av vad som föregår i klienters liv.

Investera i chansen till personlig utveckling. Efter detta kommer du att besitta förmågan att hela dig själv och i och med det kunskapen att hela andra. Inka shamanernas läror tar dig djupt in i din personliga utveckling och innehåller föreläsningar, praktiska övningar och aktiveringen av ditt andliga jag där du tar emot q’eros traditionella och uråldriga riter för att stärka och bygga en ny energikropp.

Kom och ta del av den inka shamanska vägen genom healing och personlig utveckling som inkas ättlingar lär Victor och lämnar efter sig till oss alla i en fantastisk 25–30.000 årig visdom. Vi har nu möjlighet att återigen ta kontroll över våra liv, känslor och det öde vi faktiskt vill skapa. .

Den inka shamanska traditionen och dess visdom har vidrört människors hjärtan i tusentals år. Det är ingen tillfällighet att q’ero kallar sin tradition:

”Vägen genom hjärtat”

då den är uppbyggd av skönhet, ödmjukhet och medkänsla.

This is us

Q’ero Medicine grundades av Victor Forselius 2011 med en vision och ett mål som förverkligades och fortsätter transformeras i sin fortsatta tillväxt. Vi har spridit den inka shamanska traditionen vidare då vi med egna ögon sett hur den förvandlat livet för åtskilliga individer. Vi har gjort en fin och mycket försiktig tolkning av den så den kan integreras och samspela med den västerländska kulturen och vardagen på bästa sätt och vi har skapat ett koncept som visat sig mycket framgångsrikt för att på bästa sätt sprida traditionen vidare. Med en rad olika meditationer, behandlingar, kurser etc, för sig eller i olika paket, finns här något för alla. Runt Q’ero Medicine har också ett helt community skapats som sprider frön överallt och i sin tur erbjuder ett nät av systrar och bröder och för många ett hem, där du som familjemedlem hos oss själv väljer hur delaktig du vill vara.

VI är andliga varelser med mänskliga upplevelser

och inte mänskliga varelser med andliga upplevelser.

Allt fler upptäcker detta och efterfrågar mer andlighet i sitt liv. Det vill vi uppmuntra i strävan att alla ska upptäcka och ta bättre hand om sitt andliga beeing och vi är tacksamma att ha blivit en självklar destination dit många vänder sig för vägledning, support och för att finna verktygen  på sin resa framåt och för att sedan finnas vid din sida så länge du vill och behöver.

Hitta hem

Vi har hjälpt många att upptäcka traditionen, finna och hela sig själva och andra. I vårt community kommer du alltid finna stöd, guidning, systrar och bröder. Vi håller en hög integritet, är närvarande och personliga så du känner dig snabbt hemma hos oss.

Vi är många i vår familj som praktiserar och verkar på olika sätt och vi kommer fortsätta lyfta varandra för att sprida traditionen. Genom kurser, behandlingar och vårt cummunity finns något för alla. 

Bakom varje problem finns en andling lösning

Vi finns här för alla som lyssnar till ett andligt kall i sitt liv för att finna svar, må bättre och bli bättre. Vi erbjuder en rad olika kurser, behandlingar, meditationer och i vårt community finner du alltid guidning och support. Varje upplevelse är individuell och du väljer själv de delar du vill ta del av, här finns något för alla och hos oss hjälper vi dig finna svaren du söker. Du kanske aktivt arbetar och praktiserar dagligen eller bara följer oss på Instagram, vårt löfte till dig förblir detsamma.

Skönheten bor i närvaron

Vi värnar om det vi har för att kunna sprida det vidare. Vi erbjuder en trygg plats av värme och kärlek där alla som vill är välkomna och vår familj kommer fortsätta växa.

Vi arbetar i full närvaro och lyhördhet med alla våra klienter, elever och intressenter men är också närvarande och lyhörda i allt vårt andra arbete för dom som ännu inte upptäckt oss.

Kärnvärden

  • Ayni – Helig ömsesidighet. Allt vi gör kommer medvetet från hjärtat för det vi tror på. Alla inom Q’ero Medicine och våra samarbetspartners lyfter och stärker varandra och vi ger varandra lika mycket som vi får. Vi gör det kravlöst för att vi vet att allt är och kommer bli precis som det ska.
  • Genuinitet – Vi är ödmjuka och antar aldrig. Vi dömer inte utan välkomnar och finns här för alla med värme, kärlek och omtanke.
  • Integritet – Vi lever som vi lär och alla som arbetar med och för Q’ero Medicine har samma mål och syfte; att sprida traditionen och arbeta tillsammans i ayni, det gör att vi kan stå trygga i vårt arbete och med oss själva och supporta varandra och arbetet vi gör tillsammans.
  • Tacksamhet – Vi är tacksamma för allt det arbete vi får utföra och dela och visar den tacksamheten genom att proaktivt arbeta för att sprida traditionen vidare och med öppenhet, flexibilitet och tålamod alltid vara öppna för nya idéer och tillvägagångssätt för att se och ta oss ann nya möjligheter och utmaningar.

Hayaya – Vi välkomnar dig!