Q’ero-folket – inkas ättlingar

En myt som visade sig vara sann. Q'erofolket - Inkas ättlingar - gömda högt i Perus heliga berg, som nu svarar till uråldriga profetior om en ny tid. Ett kall av att vara i service för den moderna människan och guida oss till att återigen få uppleva själslig hälsa.

Den andlighet vi utövar härstamma från ett folk som lever högt uppe I Andernas snöklädda berg. Dessa sju byar med över 600 familjer kallas för Q’ero nationen och man upptäckte dem så sent som år 1955. Den första expeditionen leddes av Oscar Nunez Del Prado och hans mål var att finna ett folk som enligt myt och legend sades ha flytt upp i bergen då de spanska konqistadorerna invaderade Peru och Inkariket föll. Han sökte sig långt upp i bergen till byn Paucartambo var från han fortsatte sin vandrade upp i bergen. I dagar vandrade hans expedition genom bergspassen och över glaciärernas kalla slätter för att en dag se ut över Q’eros försvunna byar. När de närmade sig byarna möttes teamet av männen. Kvinnorna och barnen hade gömt sig då de trodde att spanjorerna hade funnit dem och kom med samma tunga avsikter som till deras förfäder under Inkariket. Oscar frågade männen:

– Vart är era familjer?

– Vår fader är solen och vår moder är jorden svarade Q’ero folket.

Under sin vistelse hos dem såg Oscar att de verkligen var likt myterna om Inkafolket och de praktiserade fortfarande Inkarikets traditionella ceremonier och andliga lära. Det visade sig att denna grupp av människor var de som Oscar sökt efter; en av de grupper som flydde då Inkariket föll. När konqistadorerna tog över riket anlände även missionärerna som försökte omvända indianernas andliga natur och energimedicin till den katolska tron. Inkafolket förstod detta och visste att deras andliga tradition, profetior, och kontakt till universums visdom inte fick glömmas eller gå förlorad. De hade redan vakat och förvaltat det som de kallar för universums lära i tusentals år och valde därför att fly upp i bergen.

Då Q’eros varit helt isolerat är även deras visdom väldigt ren och opåverkad av andra kulturer, läror och religion. De håller fortfarande en ren och uråldrig visdom som har förts vidare från far och mor till son eller dotter i generationer.

Missionärerna tog med sig den kristna tron som spreds genom Sydamerika. Inka och dess traditioner glömdes med tiden och de som flydde blev en myt om ett folk som försvann då de spanska trupperna tog över riket.

I början av 1990 talet såg man fanor i horisonten och de första q’ero shamanerna vandrade ned från bergen med sina regnbågsfärgade kläder. Ett folk som varit en myt i nästan 500 år svarade nu till kallet av uråldriga profetior. Profetiorna talade om en ny tid och om förändringar på jorden. De löd; Då det blir en tår i himlen som gör att solen lyser starkare och skadar oss, när glaciärerna smälter, klimatförändringarna/naturkatastroferna kommer och när kondoren är nära på att dö ut; ska vi vandra ned och dela vår andliga tradition och visdom med världen. Människorna från västs tid att vakna ur en djup dvala och lära om själslig hälsa är nu kommen. En ny tid har fötts och den moderna människan av intellekt och hjärna vidrörs nu av Andernas värme, hjärta och själ.

För 25-30.000 år sedan påbörjade ett folk i Himalaya en vandring västerut, över Kinas slätter, upp i Sibirien och över landbryggan vid Berings sund till Nordamerika. Ett folk av djup andlig visdom och uråldrig kunskap som sedan spred sig genom Nordamerika, Centralamerika och med tiden ner i Sydamerika. Här har olika kulturer bildats och de har haft en stor och viktig del av tradition som de delat gemensamt. De har alla trott att vi lever i ett universum där livet själv utrycker sig genom skapelsen. Allt är ett och livet själv är heligt då allt som fötts ur skapelsen bär på en själ och lever i ömsesidighet genom ett enormt nätverk av levande energi. Q’ero folket härstammar från denna linje av medicinmän, medicinkvinnor och visdomsväktare som för 14.000 år sedan vandrade över till Nordamerika. Dessa folk ser på vårt universum på samma sätt och deras andliga synsätt samt profetior är på många sätt identiska med tex kulturer som Hopi, Maya, Aztekerna, tibetansk buddhism samt deras egna förfäder Inkafolket.

Från sina förfäder ärver de en tradition av själ och lever i en värld av levande energi. I shamanska traditioner ser vi att allt i universum lever; floder, berg, träd
och att alla människor har en djup kontakt med livets ande.