Stötta Q’ero nationen

Q´ero lever ännu hemma på sina avlägsna platser högt upp i bergen där klimatet kan vara hårt, i små enkla hus. Vi vill hjälpa så att q´ero folkets standard förbättras och så att deras kulturella arv och traditioner kan värnas om.

Supportera barnen i Q´ero Nationen

Q’ero folket hittades för första gången år 1955 bland Andernas höga och snöklädda berg. Än idag lever detta folk på dessa avlägsna platser i de Peruanska Anderna. Jorden är inte allt för fertil på denna höga höjd och familjerna lever ofta i väldigt enkla hus gjorda av lera, naturliga stenar med stråtak. Dessa enkla hus är ofta inte större än 20 kvm. Naturen och regionen runt omkring sträcker sig genom många olika klimatzoner då höjden varierar från mellan 1800 m till över 4500 m. Beroende på altitud kan majs och potatis planteras och skördas. Bland de högre höjderna ser man hjordar av alpackas och lamor.

De senaste 10 åren har många peruanska och internationella företag samt organisationer försökt supportera q’ero folket för att förbättra deras skolundervisning, hälsa, möjligheten till rinnande vatten, elektricitet via solceller samt att hjälpa dem behålla deras kulturella arv och traditioner som de ärvt från Inkariket.

Hur dessa organisationer lyckas med sin vision är olika och Victor har nu hört ett kall till att påbörja vår resa för att hjälpa q’ero folket. Ett av hans huvudmål är att hjälpa dem att bevara deras uråldriga tradition och arv av kunskap, visdom och helande kunskaper. Vi är inte intresserad av att förändra dessa människors sätt att leva från hjärta till att ärva vår västerländska tradition av intellekt. På många sätt ser vi hur vi i väst i stället bör lära oss av dessa fina och ödmjuka människor. De lever nära naturen och praktiserar en djup och andlig filosofi som håller stor kunskap om fysisk och andlig hälsa.

Att leva på denna höjd i tufft väder bidrar inte till ett fysiskt lätt liv. Under Victors resa till q’eros byar och detta folk har han fått en djup och älskvärd relation med q’ero shamanerna och deras familjer. Victor tar med sig skolböcker, pennor, pennvässare, suddgummin och olika föremål som hjälper barnen i deras undervisning. Detta är ett sätt att ge support till barnens resa och utbildning på dessa avlägsna platser. Detta gör han tillsammans med sin kollega, nära vän och spirituella syster som kommer från Peru; Karina Davalos Concha. Hon lever idag i Cusco som är den närmsta och största staden i kontakt med detta folk och deras byar.

Varje jul samlar vi in donationer från våra länder så att vi tillsammans kan köpa och ta med varma kläder, mat, julklappar och glädje till barnen i dessa byar. Vi vill stödja familjerna och barnen i q’eros byar så att de inte behöver lämna sina hem för att flytta ned från bergen. Vi vill ge dem en varmare jul och de verktyg som de behöver.

Vi jobbar helt ideellt så att alla donationer vi får in går direkt till att hjälpa dessa människor och deras byar. Detta är ett sätt för oss att ge tillbaka den ömsesidighet, kärlek och healing som de delar med oss i väst genom att sina ceremonier och healing. Det är ett sätt att ge ayni för oss. Ayni är ett ord på Quechua som översätts till helig ömsesidighet för att i allt finns ett utbyte av energi. Att alltid ge först från en plats i våra hjärtan för att sedan hållas i livet av det samma.

Årets stora visioner och hjälp till Collpa Cuchu

Då Victor höll ett möte med familjerna i byn Collpa Cuchu berättade de att de behöver nya staket till sina Alpackas. Deras djur spelar en stor roll in i deras vardag och liv. De tas väl hand om medan de vandrar i frihet bland de höga bergen och vallas av familjerna samt barnen.
Det byn Qollpay Quchu behöver är nya staket till byns familjer för att göra det lättare för viss djurhållning. Victor åker själv dit med staken och ger dem allt det som behövs utan mellanhänder. Q’ero Medicine arbetar helt ideellt och alla donationer samt det som blir över går också till hela samhället, solceller, gemensamma kärl, skola eller andra viktiga delar som samhällets invånare behöver.

Q’ero Medicine kommer själva att påbörja denna donation med att donera 10 000kr för att stötta detta projekt och hjälpa dessa vackra människor att skapa mer flöde och balans i sina liv uppe i bergen.

Din donation supporterar kulturell preservation, utbildning, hälsa, och mat, i de mest avlägsna regionerna i Andernas berg i Peru. Du kanske ger din gåva i hedring till någon och låter dem veta om din speciella gåva till q’ero folket.

Genom din donations gåva hjälper du bevara Q’ero nationens vackra människor genom support, kärlek och mer kraft till att behålla sina uråldriga traditioner och fortsätta bevara dem i Andernas högland.

De ber om fler solceller så att barnen kan göra sina läxor på kvällen, stötta skolan och barnen, mat till de äldre, hjälp med deras alpackajordar och att stärka deras alpackajordar av avel samt ceremoniella despachu kit till heliga ceremonier. Din gåva är en gåva av Ayni och en välsignelse till alla! Varje år vill vi skapa ett eller flera projekt för att göra deras liv vackrare och enklare. Deras shamaner reser över världen för att stötta den västerländska traditionens andliga växande och fysisk, emotionell samt själslig hälsa. De lyssnar till jordens kall att hjälpa, hela och dela så att vi kan återuppbygga rätt relation till jorden, livet och planeten. Din gåva till q’ero folket behandlas helt ideellt av oss på Q’ ero Medicine samt Spirit of the Condor. Du hjälper dem genom AYNI.

Ayni är den fundamentala principen av Andinsk livstil. Ayni är en form av helig ömsesidighet mellan individer, familjer, grannar och samhällen. Ayni är en ”betala i förskott modell” där någon ger utan att förvänta sig något tillbaka, i vetskap att alla varelser och jorden lever i ett sammankopplat nätverk och att allas behov kommer att höras och tas hand om.

Ayni är också att Pachamama eller moder jord, ger mat, vatten, skydd, och alla de essentiella saker vi behöver för att överleva, leva och må bra, genom växter, djur, sjöar, molnen, och andra aspekter av naturen. Tillbaka ger vi böner, tacksamhet, gåvor och förvaltaskap till jorden.

Betalningsonformation

SWISH: 123-660 10 82
BANKGIRO: 5918-0117
5004 3353304

OBS VIKTIGT: Märk insättningen med Gåva Qero.

Stort stort tack för din gåva!