Medicinhjulet Öst | Hösten 24

Detta är den sista delen av fyra i ett redan pågående Medicinhjul. För att påbörja denna underbara utbildning leta efter del ett; syd. Du hittar det under kurser eller i kalendern i menyn. Du som gått de andra tre delarna hälsar vi varmt välkomna, vi ses i öst! OBS!...

Medicinhjulet Öst / hösten

Detta är den sista delen av fyra i ett redan pågående medicinhjul. (För att påbörja denna underbara utbildning leta efter del ett; syd. Du hittar det under kurser eller i kalendern i menyn). Du som redan gått del ett, två och tre två hälsar vi varmt välkommen till del...

Medicinhjulet Öst / våren

Detta är den sista delen av fyra i ett redan pågående medicinhjul. (För att påbörja denna underbara utbildning leta efter del ett; syd. Du hittar det under ”Kurser” eller ”Kalender”). Du som redan gått del ett, två och tre två hälsar vi varmt...