Medicinhjulet Öst

Detta är den sista delen av fyra i ett redan pågående medicinhjul. (För att påbörja denna underbara utbildning leta efter del ett; syd. Du hittar det under ”Kurser” eller ”Kalender”). Du som redan gått del ett, två och tre två hälsar vi varmt...

Medicinhjulet Öst

Detta är den sista delen av fyra i ett redan pågående medicinhjul. (För att påbörja denna underbara utbildning leta efter del ett; syd. Du hittar det under ”Kurser” eller ”Kalender”). Du som redan gått del ett, två och tre två hälsar vi varmt...