Inka shamansk energimedicin

Rena ditt energifält från känslomässiga, genetiska eller karmatiska upplevelser från detta eller tidigare liv som störa det energiflöde som är menat att strömma fritt genom våra chakran och fysiska kropp. Med bred kunskap kan vi hela våra klienter oberoende på om problemet är psykiskt, fysiskt eller själsligt.

den Inka shamanska läran

Vägen genom hjärtat

Den inka shamanska traditionen och visdom har vidrört människors hjärtan i tusentals år och det är ingen tillfällighet att de kallar sin tradition ”vägen genom hjärtat” då den är uppbyggd av skönhet, ödmjukhet och medkänsla.

Q’eros paqos (shamaner) är stora helare, lärare och guider som vandrar i kontakt med heliga krafter, universum, bergen och jorden. Att följa vår själs och hjärtas väg för att vara i service, hjälpa, hela och dela. Att hjälpa sig själv och andra att öppna upp för alla de gåvor som vi bär med oss och att föra oss i kontakt med jordens energier igen. Att vandra som solens och jordens barn.

Vi vandrar med en fot i en värld av ande och med en i världen av form och verklighet och kommunicerar med den levande energin i universum genom själ och vårt altare; vår mesa. Mesan är ett medicinknyte som håller universums skapande principer samt paqons väg mot sitt öde. Genom vårt altare helar vi oss själva, våra klienter och för in balans i alla de situationer som vi möter. Vi använder mesan fysiskt som ett verktyg av helande stenar och andra föremål av kraft men också som ett energiverktyg av healing. 

Shamanen lever vid sidan av naturens andar och finner hon rätt balans kommer dessa att assistera oss i vår och våra klienters healing samt vår egen resa genom livet. Vi använder oss av naturens energi och krafter för att hela såren från vårt förflutna, att kliva fullt in i en djup relation med den kollektiva modern som hållit oss genom alla våra liv. Vi vandrar som jordens väktare, som förvaltare av en uråldrig medicin och en ny vibration som nått jorden.

Kraft i den inka shamanska traditionen är att kunna lyssna och kommunicera med flödet av levande energi som är byggstenarna i allt du ser runt dig och att sedan kunna styra denna energi med själen och energifältets kraft. Att i klarhet resa mellan världarna och att motta och ge vidare uråldriga riter och initieringar genom värmen från Andernas heliga berg.

Att kalla sig paqo betyder att vandra den inkashamanska traditionen som en väktare av livskraft, jorden och i världarna vid sidan av oss. Att vandra som förvaltare av jorden och denna autentiska och rena energimedicin som givits i arv från paqo till elev under tusentals år.

 

Det betyder att du mottagit de tre stora initieringarna för att väcka djup healing och omskapa din relation till universum genom att låsa upp dina tre kraftcenter. Med träning och guidning att se bortanför dig själv kommer du avancerat börja kunna styra och hela med energi och skifta situationer inifrån dig själv. Paqo är länkat till den traditionella andinska healing traditionen. Här vandrar du och står för kraftfulla värderingar som; balans, oklanderlighet, ömsesidighet, kärlek, integritet och i disciplin.

Vi tar traditionen otroligt seriöst men oss själva inte så seriöst, vi leker genom livet, skrattar från själen medan vi utforskar liv. Vi ser att livet inte är personligt utan att allt händer för oss och inte mot oss. Det regnar inte för att göra oss blöta, det bara regnar men är vi ur balans kommer universum att visa oss det genom att spegla och skapa livssituationer som visar oss vem vi är och det som får oss att växa. Shamanen ser möjligheter i varje väg och lyssnar till själen samt följer våra drömmar och ser dem manifesteras i våra liv.

Shamansk healing

Shamansk healing

Vi ser att den själsliga hälsan är det som kommer att ha den stora betydelsen för din fysiska hälsa då det du bär med dig energimässigt påverkar och manifesterar hur du lever, tänker och vandrar genom livet.
Initieringar

Initieringar

Den inka shamanska traditionen och shamanerna från Q´eros är erkända som mästare av den levande energin. Initieringar är ett djupt commitment till dig själv, ditt inre hem och hur du lever och vandrar inom och i kontakt med kosmos där energin går djupt och arbetar inom dig och transformerar ditt liv i över sex månader.
Meditationer

Meditationer

Den här sidan är ännu under uppbyggnad men kika in snart igen, vi ser fram emot att dela våra kunskaper inom meditation med dig!
Readings

Readings

Som shaman ser vi att universum talar till oss hela tiden och genom en reading kan vi besvara frågor om ditt liv och framtid genom att läsa av din själs resa och kondition tillsammans med vad du kan göra för att förändra de hinder du kanske mött eller möter under livet som dränerar dig på energi.
Despachoceremoni

Despachoceremoni

Lyft dina böner till anden med denna ritual för att skapa en personlig kontakt med universum. För dina böner upp till universum genom en ceremoni av uppskattning för de gåvor som de mottar av jorden och universum för att återföra eller fördjupa din relation med kosmos i ayni - helig ömsesidighet.
Eldceremoni

Eldceremoni

Öppna upp själen kring elden, en mystisk plats där bröder och systrar mötts i tusentals år. En tidlös plats som hjälper oss att förnimma förändring i våra liv och förstå de lärdomar det för med sig. Elden hjälper oss hela det som blockerar oss så att vi kan växa ur det gamla, hela själen och finna nya värderingar.