Readings

Som shaman ser vi att universum talar till oss hela tiden och genom en reading kan vi besvara frågor om ditt liv och framtid genom att läsa av din själs resa och kondition tillsammans med vad du kan göra för att förändra de hinder du kanske mött eller möter under livet som dränerar dig på energi.

Varje människa har en djup relation till livets ande som flödar genom allt levande. Det gör att vi talar till universum genom ett enormt nätverk av levande energi, andar och guider som talar till oss genom skapelsen. Inte bara genom vårt sjätte sinne utan även våra fem fysiska sinnen som vi har under vår mänskliga upplevelse och genom readings kan vi läsa av själens resa och kondition tillsammans med vad du kan göra för att förändra de hinder du kanske mött eller möter under livet.

Genom en reading använder sig Victor av tretton khuyas, heliga medicinstenar från det heliga berget Ausangate i Peru men han kan även använda sig av löv, traditionellt cocablad. Dessa används för att svara på frågor som kan förekomma i våra vardagliga liv.

En reading med Victor är uppdelad i tre steg. Först delar du vilken fråga du vill få besvarad. Sedan börjar readingen och du berättar medan Victor lyssnar och samtidigt söker och läser svaren på din fråga genom medicinstenarna.

Sedan används löven eller de tretton stenarna som kastar ut över ett av q’ero folket vävt tyg. Du kommer ställas med en fråga som inte kan besvaras med ja eller nej utan behöver besvaras djupare, ”varför känner jag som jag gör?”, ”hur ska jag hantera det som händer i mitt liv?” exempelvis.

Genom det första kastet kan Victor berätta hur ditt liv ser ut idag och vad det är som just nu händer. Andra kastet symboliserar vad problemet är och vad det är som orsakar det som hindrar dig. Här hjälper Victor dig genom healing skifta det energimönster och erbjuder dig att kunna skifta hela perspektivet på frågan och mönstret i ditt liv. Sedan kastas stenarna en sista gång för att se hur det ser ut i framtiden nu när du skiftat de tunga energierna som orsakade obalansen i ditt liv.

Sedan väver ni tillsammans en ny förståelse och karta av möjligheter som du kan bära med dig när du åker hem. Victor kommer också ge dig någon form av övning att göra hemma för att påminna dig om skiftet du gjort och förankra det inom dig och i ditt liv.

En reading kostar 1 300 kr och för att boka en tid kontakta oss genom hello@qeromedicine.com. Om Victor inte är tillgänglig hjälper vi dig komma i kontakt med en annan shaman som gärna hjälper dig få svar på dina frågor!